VA-ledningar, Grebbestad

Beställare:

Tanums Kommun

Entreprenör:

Sefa Anläggnings AB, Göteborg

Rördimensioner:

400/450 mm
500/569 mm
600/683 mm

Totalt 4 000 meter

Godkännande:

K2-KAN Rörsystem testas av SP enligt EN 13476 och rörsystemet är märkt med Nordic Poly Mark

Tanums Kommun investerar 180 milj kr i nya VA-ledningar och reningsverk i Grebbestad. Tekn. projketledare Martin
Birgersson berättar om delvis besvärliga markförhållanden på den 4 km långa sträckan. Lera och berg är ju ett vanligt inslag i den Bohuslänska naturen. Sedan tidigare arbetar man med plaströr i TanumsKommun. Som spillvattenledning läggerentreprenören Sefa Anlänggnings AB, K2-Kan avloppsrör, ett strukturväggsrör tillverkat i PP (Polypropen). K2-Kan är märkta med Nordic Poly Mark och tillverkas i dim ø200-1000 mm.
K2-Kan ingår i Teranas spill- och dagvattensystem.

Leave a comment

0
    0
    Din plocklista
    Din plocklista är tomÅtergå till sortiment