Certifierade produkter enligt Nordic Polymark.

Europa har fått gemensamma produktstandarder, EN-standarder. De nordiska länderna har en likartad byggtradition och därför har de nordiska länderna enats om att introducera ett gemensamt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter, Nordic Poly Mark.

Nordic Poly Mark är liksom tidigare nordiska kvalitetsmärken ett frivilligt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter.

Kvalité

Genom vårt internationella kontaktnät följer vi noga produktutvecklingen och den nya teknologin inom VA-området.

Vi väljer våra leverantörer med största omsorg och våra främsta kriterier är hög kvalitet och leveranssäkerhet. Med det som ledstjärna har vi byggt upp vår verksamhet som i dag har ett komplett sortiment och ett välförsett lager från vilket vi snabbt kan leverera till våra kunder.

0
    0
    Din plocklista
    Din plocklista är tomÅtergå till sortiment